Upoważnienia
  
Upoważnienie dla Zarządu Spółki ZGK Świebodzice do załatwiania spraw administracyjnych dot. opłat na gospodarowanie odpadami zgodnie z uchwałą nr XXXIX/230/2013 Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 2013r w sprawie upoważnienia zarządu spółki ZGK Świebodzice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

PLIK DO POBRANIA:

Uchwała nr XXXIX/230/2013
Rady Miejskiej w Świebodzicach
 z dnia 4 czerwca 2013 r. 
 
w sprawie upoważnienia zarządu spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Świebodzice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świebodzice

 

 

   

     |  strona główna  |  do góry  |