Edukacja ekologiczna
 


Nasze działania na rzecz środowiska
 

Wiedząc, że nasze działania wpływają na środowisko określiliśmy sobie zasady, których przestrzegamy w codziennej pracy:
  • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska,
  • uzyskanie maksymalnego poziomu wykorzystania odpadów w procesie recyklingu
  • ograniczenie ingerencji w środowisko, związanych z naszą działalnością.