Informacje dla klientów
 


W ramach działań dotyczących ochrony
środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy miejskiego Zarządu Nieruchomości został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego.
O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod nr tel. 74 666-96-10