Aktualności
  
Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Świebodzic
06.03.2013

Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 marca 2013 r w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach.

Wzór deklaracji można pobrać w następujących miejscach:

Właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości posiadający umowę na odbiór odpadów komunalnych z inną firmą niż ZGK Świebodzice muszą wypowiedzieć dotychczasowe umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r, aby uniknąć podwójnych opłat (jedną- na rzecz gminy, drugą- wynikającą z zawartej umowy)

Wypowiedzenie umowy należy złożyć u przedsiębiorcy odbierającego Państwa odpady, najpóźniej do 31 marca 2013 r. (wzór dostępny na www.bip.swiebodzice.pl

 


 

   

     |  strona główna  |  do góry  |