Aktualności
  
Dbajmy o nasze środowisko
18.06.2018

Niby wszyscy wiedzą, że odpady trzeba segregować i wyrzucać do odpowiednich pojemników, a jednak zdarzają się sytuacje, że worki z odpadami trafiają obok pojemników lub wszystkie odpady tj. meble, dywany , zieleń czy gruz wrzucane są do jednego kontenera.

Jeszcze raz przypominamy jak segregować śmieci:

pojemnik czarny- na śmieci komunalne (zmieszane). Ostatnio pojawiły się czarne kontenery na odpady zmieszane, które stopniowo będą zastępować zielone kontenery na te odpady. Najlepiej sugerować się naklejkami na kontenerach opatrzonymi odpowiednim kolorem i informacją co można, a czego nie wolno wrzucać do środka.

pojemnik zielony – na szkło
pojemnik żółty - opakowania PET i folia
pojemnik niebieski - na papier i tekturę
pojemnik brązowy – na odpady BIO. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zaleca się zagospodarować w przydomowych kompostownikach (zwłaszcza działkowcy), wrzucać do brązowych pojemników z napisem BIO lub dostarczyć do PSZOK-u.

Mieszkańcy Świebodzic mogą odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny oraz gruz dostarczyć na teren Spółki ZGK - do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych przy ul. Strzegomskiej 30, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00-12:00

 

 


 

   

     |  strona główna  |  do góry  |