Co to jest
Gospodarka Odpadami
 
Gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych powstających na określonym terenie - podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania.

Ogólnie można powiedzieć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni.

 
   Odpowiedzialność za środowisko jest integralną częścią naszej działalności dlatego realizujemy ją poprzez właściwą 
   gospodarkę odpadami na rzecz naszych mieszkańców.
 
 
 
KOSZ NIEBIESKI
 
WRZUCAMY: 
karton, gazety, kartki, tektura itp.
 
NIE WRZUCAMY: wilgotnej makulatury, wilgotnego papieru, kartonów do płynnej żywności np. po mleku lub soku itp.
 
 
KOSZ ZIELONY
   
WRZUCAMY: 
szkło kolorowe i bezbarwne, butelki szklane zielone, brązowe, słoje kolorowe, itp.
 
NIE WRZUCAMY: brudnego szkła, zakrętek
 
 
KOSZ ŻÓŁTY
 
WRZUCAMY: 
plastikowe torby, tworzywa sztuczne, plastikowe butelki po płynach np. szamponie, jogurtach itp.
 
NIE WRZUCAMY: tekturowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach.
  

   

Ustawa śmieciowa

 

Informacje dla klientów

 

Edukacja ekologiczna

  

Zamów usługę 


 

 ANKIETA
Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców miasta Świebodzice


 Projekt ZGK Świebodzice Sp. z o.o. pn.: „Termomodernizacja budynku biurowo-socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni”, (Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0007/16) został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.3, Oś priorytetowa 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez ZIT AW.
 

| WIĘCEJ ... |


 

W ramach działań dotyczących ochrony
środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 
O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod 
nr tel. 74 666-96-10


    WIADOMOŚCI

INFORMACJA PASAŻERSKA
Aplikacje pomagające pasażerom komunikacji miejskiej
Oprócz tradycyjnych rozkładów jazdy w formie papierowej umieszczonych na przystankach komunikacji miejskiej w Świebodzicach istnieje również mobilna aplikacja ułatwiająca pasażerom sprawdzenie rozkładu jazdy z żądanego przystanku "Komunikacja Miejska Świebodzice" .

Przedszkolaki w ZGK Świebodzice
(25.04.2018) 
W dniu dzisiejszym tj. 25.04.2018r około godz. 10:00 Spółkę ZGK odwiedziły Przedszkolaki z przedszkola nr 2. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały informacji o sposobie segregacji śmieci, którą przedstawił Prezes Zarządu. Przedszkolaki z zainteresowaniem obserwowały pracę odkurzacza, zamiatarki ulicznej oraz śmieciarki. Każde z Nich chciało przejechać się zamiatarką jak również być operatorem śmieciarki :)

Piątek 13-go nie jest pechowy dla ZGK
(14.07.2017) 
W dniu dzisiejszym tj. 13.10.2017r Spółka ZGK zakupiła miejski odkurzacz Glutton. Zakupiony przez Spółkę odkurzacz jest pierwszym na Dolnym Śląsku narzędziem do zbierania odpadów miejskich i przemysłowych. Jego zaletą jest prosta obsługa przy zachowaniu wysokiej skuteczności usuwania zanieczyszczeń tj. niedopałki, papierki, puszki, butelki, odchody zwierzęce oraz liście.

Odwiedziny przedszkolaków
(14.07.2017) 
„Dzień Ziemi” oraz „Akcję sprzątania Ziemi” obchodzimy corocznie z Naszymi przedszkolakami. W dniu dzisiejszym z okazji Sprzątania Ziemi odwiedziły nas maluchy z przedszkola „Kubuś Puchatek” z Osiedla Piastowskiego.

Odkurzacz uliczny
(14.07.2017) 
Spółka ZGK Świebodzice wydzierżawiła odkurzacz uliczny i pracownicy Spółki będą testować go na ulicach naszego Miasta. Nietypowe urządzenie można spotkać na ulicach całego miasta. 

UWAGA !
Bonus 25 zł za polecenie aplikacji Polski Portfel
(22.03.2017) 
Procedura, którą należy wykonać aby otrzymać dodatkowy voucher na zakup biletów, za polecenie aplikacji nowemu użytkownikowi:

  Pozostałe wiadomości 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

     |  do góry  |