Co to jest
Gospodarka Odpadami
 
Gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych powstających na określonym terenie - podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania.

Ogólnie można powiedzieć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni.

 
   Odpowiedzialność za środowisko jest integralną częścią naszej działalności dlatego realizujemy ją poprzez właściwą 
   gospodarkę odpadami na rzecz naszych mieszkańców.
 
 
 
KOSZ NIEBIESKI
 
WRZUCAMY: 
karton, gazety, kartki, tektura itp.
 
NIE WRZUCAMY: wilgotnej makulatury, wilgotnego papieru, kartonów do płynnej żywności np. po mleku lub soku itp.
 
 
KOSZ ZIELONY
   
WRZUCAMY: 
szkło kolorowe i bezbarwne, butelki szklane zielone, brązowe, słoje kolorowe, itp.
 
NIE WRZUCAMY: brudnego szkła, zakrętek
 
 
KOSZ ŻÓŁTY
 
WRZUCAMY: 
plastikowe torby, tworzywa sztuczne, plastikowe butelki po płynach np. szamponie, jogurtach itp.
 
NIE WRZUCAMY: tekturowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach.
 
   
 
 
KOSZ BRĄZOWY
 
WRZUCAMY: 
Bioodpady to odpady spożywcze i kuchenne, odpady ulegające biodegradacji z parków i ogrodów
 
NIE WRZUCAMY:  surowego mięsa;
resztek nieroślinnych, takich jak tłuszcz, nabiał, kości, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, soku, odchodów zwierzęcych, niedopałków z papierosów,
trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt itp...
 
 
KOSZ CZARNY
   
WRZUCAMY: 
odpady kuchenne, nieotwarte konserwy w puszkach, 
papier zabrudzony i mokry, 
niewielkie elementy drewniane itp.
 
NIE WRZUCAMY:  
surowców, odpadów zielonych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 
odpadów niebezpiecznych, popiołu z domowych palenisk
W ramach działań dotyczących ochrony
środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 

O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod 
nr tel. 74 666-96-10

 

 

   

Ustawa śmieciowa

 

Informacje dla klientów

 

Edukacja ekologiczna

  

Zamów usługę 


 

 

 Projekt ZGK Świebodzice Sp. z o.o. pn.: „Termomodernizacja budynku biurowo-socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni”, (Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0007/16) został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.3, Oś priorytetowa 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez ZIT AW.
 

| WIĘCEJ ... |


 

    WIADOMOŚCI

W dniu 24.07.2018 do Spółki została dostarczona nowa koparko-ładowarka JCB
Zakupiona koparka zastąpi już wysłużonego Ostrówka z 1997r . Spółka wykonuje coraz więcej prac związanych z utrzymaniem dróg dlatego zakup nowego sprzętu znacznie usprawni pracę. 

Szanowni Mieszkańcy

W związku rozpowszechnianiem nieprawdziwej, kłamliwej informacji o sprzedaży Targowska Miejskiego – informuję – to NIEPRAWDA.
Nie ma żadnych planów sprzedaży targowiska, wręcz przeciwnie – przygotowujemy się do kompleksowej modernizacji placu.
Dodatkowo parking na ulicy Wolności zostanie objęty strefą parkowania czasowego tak, by zwiększyć dostępność klientów do oferty na targowisku.
Szanowni Mieszkańcy, jest to kolejny element brudnej kampanii wyborczej prowadzonej przeciwko mnie, dlatego apeluję o nie przyjmowanie do wiadomości żadnych tego typu sensacyjnych i negatywnych informacji. To zwykłe kłamstwa.
Targowisko będzie istnieć i wkrótce rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji. To miejsce będzie nadal służyć naszemu miastu i mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Bogdan KożuchowiczSkandaliczne zachowanie w parku miejskim
(27.07.2018) 
Z uwagi na częste incydenty, które mają miejsce w publicznym szalecie w Parku miejskim, Spółka zaostrzyła kontrolę, w wyniku której dysponuje nagraniami, na których widać jak starsze Panie notorycznie otwierają i blokują drzwi od szaletu, wrzucając kamienie między drzwi, wkładają patyki do zamka, lub przekręcają zasuwę uniemożliwiając zamknięcie drzwi automatycznie.

Dbajmy o nasze środowisko
(18.06.2018) 
Niby wszyscy wiedzą, że odpady trzeba segregować i wyrzucać do odpowiednich pojemników, a jednak zdarzają się sytuacje, że worki z odpadami trafiają obok pojemników lub wszystkie odpady tj. meble, dywany , zieleń czy gruz wrzucane są do jednego kontenera.

INFORMACJA PASAŻERSKA
Aplikacje pomagające pasażerom komunikacji miejskiej
(25.04.2018) 
Oprócz tradycyjnych rozkładów jazdy w formie papierowej umieszczonych na przystankach komunikacji miejskiej w Świebodzicach istnieje również mobilna aplikacja ułatwiająca pasażerom sprawdzenie rozkładu jazdy z żądanego przystanku "Komunikacja Miejska Świebodzice" .

Przedszkolaki w ZGK Świebodzice
(25.04.2018) 
W dniu dzisiejszym tj. 25.04.2018r około godz. 10:00 Spółkę ZGK odwiedziły Przedszkolaki z przedszkola nr 2. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały informacji o sposobie segregacji śmieci, którą przedstawił Prezes Zarządu. Przedszkolaki z zainteresowaniem obserwowały pracę odkurzacza, zamiatarki ulicznej oraz śmieciarki. Każde z Nich chciało przejechać się zamiatarką jak również być operatorem śmieciarki :)

UWAGA !
Bonus 25 zł za polecenie aplikacji Polski Portfel
(22.03.2017) 
Procedura, którą należy wykonać aby otrzymać dodatkowy voucher na zakup biletów, za polecenie aplikacji nowemu użytkownikowi:

  Pozostałe wiadomości 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

     |  do góry  |