Inkasent opłat
  
ZGK Świebodzice Spółka z o. o. jest inkasentem opłaty na podstawie uchwały nr XL/236/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zarządzania poboru opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta dla poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PLIK DO POBRANIA:

Uchwała nr XL/236/2013
Rady Miejskiej w Świebodzicach
 z dnia 27 czerwca 2013 r. 
 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta dla poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

   

     |  strona główna  |  do góry  |