Selektywna zbiórka odpadów
  
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. jest Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świebodzicach przyjmuje posegregowane odpady komunalne:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00
  • w soboty w godz. 10:00 – 12:00

 

 Wykaz ulic i miejsc w których zlokalizowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

 
PLIK DO POBRANIA:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(WERSJA EDYTOWALNA)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJA)

Wykaz ulic i miejsc w których zlokalizowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

ZLECENIE wywóz gruzu / szamba z nieruchomości

 

 

   

     |  strona główna  |  do góry  |