Co to jest
Gospodarka Odpadami
 
Gospodarka odpadami jest to zespół kompleksowych i zintegrowanych działań związanych z ilością i jakością odpadów komunalnych, użytkowych i przemysłowych powstających na określonym terenie - podejmowanych w celu ich minimalizacji, gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania.

Ogólnie można powiedzieć, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni.

 
   Odpowiedzialność za środowisko jest integralną częścią naszej działalności dlatego realizujemy ją poprzez właściwą 
   gospodarkę odpadami na rzecz naszych mieszkańców.
 
 
 
KOSZ NIEBIESKI
 
WRZUCAMY: 
karton, gazety, kartki, tektura itp.
 
NIE WRZUCAMY: wilgotnej makulatury, wilgotnego papieru, kartonów do płynnej żywności np. po mleku lub soku itp.
 
 
KOSZ ZIELONY
   
WRZUCAMY: 
szkło kolorowe i bezbarwne, butelki szklane zielone, brązowe, słoje kolorowe, itp.
 
NIE WRZUCAMY: brudnego szkła, zakrętek
 
 
KOSZ ŻÓŁTY
 
WRZUCAMY: 
plastikowe torby, tworzywa sztuczne, plastikowe butelki po płynach np. szamponie, jogurtach itp.
 
NIE WRZUCAMY: tekturowych opakowań po mleku, jogurtach, napojach.
 
   
 
 
KOSZ BRĄZOWY
 
WRZUCAMY: 
Bioodpady to odpady spożywcze i kuchenne, odpady ulegające biodegradacji z parków i ogrodów
 
NIE WRZUCAMY:  surowego mięsa;
resztek nieroślinnych, takich jak tłuszcz, nabiał, kości, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, soku, odchodów zwierzęcych, niedopałków z papierosów,
trocin zanieczyszczonych odchodami zwierząt itp...
 
 
KOSZ CZARNY
   
WRZUCAMY: 
odpady kuchenne, nieotwarte konserwy w puszkach, 
papier zabrudzony i mokry, 
niewielkie elementy drewniane itp.
 
NIE WRZUCAMY:  
surowców, odpadów zielonych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 
odpadów niebezpiecznych, popiołu z domowych palenisk
W ramach działań dotyczących ochrony
środowiska i utrzymania czystości na terenie bazy ZGK Świebodzice Sp. z o.o. został otwarty Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 

O zasadach funkcjonowania oraz o rodzajach przyjmowanego zużytego sprzętu można się dowiedzieć pod 
nr tel. 74 666-96-10

 

 

   

Ustawa śmieciowa

 

Informacje dla klientów

 

Edukacja ekologiczna

  

Zamów usługę 


  


Projekt ZGK Świebodzice Sp. z o.o. pn.: „Termomodernizacja budynku biurowo-socjalnego z wykorzystaniem OZE i dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń parteru oraz budowę pochylni”, (Nr projektu: RPDS.03.03.04-02-0007/16) został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.3, Oś priorytetowa 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez ZIT AW.
 

| WIĘCEJ ... |    WIADOMOŚCI

Nowa toaleta na targowisku
W dniu 28 stycznia została udostępniona nowa, estetyczna toaleta kontenerowa na targowisku, która została sfinansowana z budżetu Gminy Świebodzice. Koszt całego zadania wyniósł: 157 552,00 zł. Nowo powstałym obiektem zarządza spółka miejska ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

  Pozostałe wiadomości 

Reklama autobusowa
 
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. oferuje Państwu reklamę w nowoczesnej, multimedialnej formie. Reklama multimedialna w środkach komunikacji miejskiej to innowacyjna forma przekazu reklamowego pozwalająca na precyzyjne i skuteczne dotarcie do klienta. 

ARCHIWUM WIADOMOŚCI:  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

     |  do góry  |